Reclamatii

 

PROCEDURA PRIVIND SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR UTILIZATORILOR FINALI

 

I. MODALITATEA PRIN CARE UTILIZATORUL FINAL POATE POATE FACE O SESIZARE/DERANJAMENT

Sesizari

Prezenta procedura reglementeaza procesul de solutionare a sesizarilor primite de la utilizatorii finali, clienti persoane fizice sau juridice ai S.C. CREATIVE DITAO S.R.L., care cumpara online produsele noastre prin magazinul virtual.

Sesizarea este o solicitare a utilizatorilor finali de rezolvare a unor situatii considerate de catre acestia drept abateri de la conditiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor/produselor cumparate, la care este asteptat un raspuns sau o rezolutie.

Clientii care beneficiaza de serviciile si produsele furnizate de S.C. CREATIVE DITAO S.R.L. pot adresa in limba romana sesizarile:

a. Telefonic, la numarul de telefon 0721-160-671.

b. Prin e-mail, la adresa atelier@yoobirimbox.ro

Este necesar ca sesizarea sa cuprinda datele de identificare ale clientului care reclama, cat si datele sale de contact (adresa si numar telefon) la care doreste sa primeasca raspunsul.

TERMENE

Termenul de depunere sesizari si deranjamente: se pot transmite reclamatii in orice moment, fara a exista un termen „maxim”;

Termen de informare: In cazul in care in contractele incheiate intre S.C. CREATIVE DITAO S.R.L. si utilizatorul final nu s-au negociat alte termene, utilizatorul va fi informat cu privire la rezultatul sesizarii sale in momentul solutionarii sesizarii. Daca sesizarea nu este solutionata in termenul prevazut, utilizatorul va fi informat cu privire la rezultatul reclamatiei in orice moment, la cerere si respectiv la initiativa S.C. CREATIVE DITAO S.R.L., saptamanal;

Termenul maxim de rezolvare al sesizarilor si deranjamentelor: In cazul in care in contractele incheiate intre S.C. CREATIVE DITAO S.R.L. si utilizatorul final nu s-au negociat alte termene, solutionarea reclamatiilor si trimiterea raspunsului catre utilizatorul final se va efectua in maximum 24 ore. In cazul in care reclamatia nu poate fi solutionata in termenul enuntat mai sus, datorita complexitatii  cerintei specifice utilizatorului si de natura incidentelor ce pot aparea, S.C. CREATIVE DITAO S.R.L. va informa utilizatorul final despre stadiul solutionarii precum si noul termen de rezolvare.

II. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul aparitiei unor litigii, se va incerca solutionarea pe cale amiabila, iar daca aceasta procedura esueaza, utilizatorii pot apela la orice alte proceduri extrajudiciare sau se pot adresa instantelor competente.